Numbers   A¡§Ä
 
Now we can learn numbers from one to hundred in Malayalam. To make it more interesting, number songs are also given
 
ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുമുതല്‍ പത്ത്‌വരെയുള്ള അക്കങ്ങള്‍ പഠിക്കാം. പഠനം രസകരമാക്കാന്‍ ഒപ്പം അക്കപ്പാട്ടുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
      A¡¸m«v  (Number Song)  (1)  (2(3) (4) (5) (6) (7)        
 
Number English Malayalam Phonetic
1 one

Hóv

Onnu
2 Two cïv Randu
3 Three aqóv Muunnu
4 Four \mev Naalu
5 Five Aôv Anchu
6 six Bdv Aaru
7 seven Ggv Eezhu
8 Eight F«v Ettu
9 Nine H³]Xv Onpathu
10 Ten ]¯v Pathu